Zagospodarowanie skweru – dzielnica Rudniki

GPEC Serwis
Lider projektu: Agnieszka Behnka

Cel: Zagospodarowanie skweru rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców dzielnicy Rudniki.

W dniu 24 sierpnia 2011 roku spółka GPEC Serwis zrealizowała w ramach programu „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie” przedsięwzięcie o nazwie „Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla Rudniki w Gdańsku”. Projekt, którego realizacji podjęła się nasza firma wiązał się z dużym wkładem inwencji i pracy oraz zaangażowaniem wszystkich zatrudnionych pracowników. Miał on wymiar zarządczy, logistyczny, wykonawczy i marketingowy.

Poświęciliśmy dużo czasu na rozmowy o tym jak realizacja powinna przebiegać. Wszystkie prace i zakupy musiały być zaplanowane, aby w dniu realizacji każdy uczestnik wiedział co należy do jego obowiązków i aby miał odpowiednie środki pracy oraz zabezpieczenie. Poza tym wiele wysiłku włożono w to, aby projekt rozpropagować wśród pracowników, co zostało nagrodzone licznym uczestnictwem. Wszyscy pracownicy byli podzieleni na poszczególne grupy, do których sami się zgłaszali. I tak około 100 pracowników podzielono na siedem zespołów delegowanych do poszczególnych zadań:
– przygotowanie boiska,
– montaż stołów, ławek oraz przygotowanie miejsca na ognisko,
– ułożenie drogi,
– postawienie ogrodzenia,
– transport,
– catering,
– prace ogólnoporządkowe.

Pomimo deszczowej pogody, cele jakie nasza firma założyła sobie na początku zostały zrealizowane w całości, więc można śmiało powiedzieć o właściwym przeprowadzeniu projektu i pełnym sukcesie. O tym świadczyć może również radość mieszkańców osiedla, którą wyrazili podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez Radę Osiedla w parku, gdzie przeprowadziliśmy prace. Otrzymaliśmy od nich podziękowania za trud i zaangażowanie podczas realizacji projektu. Tym samym poza wykonaniem pożytecznej pracy, integracją i zabawą, pozyskaliśmy również grono sympatyków wśród lokalnej społeczności, dla której marka GPEC Serwis i SWL na długo będzie wywoływała miłe skojarzenia.

GALERIA ZDJĘĆ  1. Dodaj swój komentarz.