Wywiady z liderami 2

Nasze pytania nie zostały bez odpowiedzi także dla Agnieszki Machniak, Dariusza Harasymiuka, Dariusza Wiklenta, Joanny Skrodzkiej, Piotra Kulwanowskiego i Piotra Malinowskiego. Wkrótce zobaczycie, co przed realizacją projektu powiedzieli oni na temat programu Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie, byciu liderem i planowanych projektach.

 

 

   1. Dodaj swój komentarz.