Rozmowa z liderką Agnieszką Machniak

Agnieszka Machniak odpowiedziała przed projektem na kilka pytań dotyczących pomocy innym. Jesteście ciekawi w jakich akcjach bierze udział? Czemu lubi pomagać innym? Zajrzyjcie sami!

Czemu lubi Pani pomagać innym?

Czuję ogromną satysfakcję z udzielonej pomocy, a najlepszą nagrodą za włożony wysiłek jest uśmiech i dobre słowa osoby, której wsparcia udzieliłam.

W jaki sposób najbardziej lubi Pani pomagać innym?

Najczęściej pomagam innym w ramach ogólnopolskich akcji organizowanych przez najróżniejsze organizacje, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcje Caritasu i oczywiście lokalnie w ramach Grupy GPEC, właśnie poprzez akcję WDLZ.

Co Panią skłoniło do wzięcia udziału w programie?

WSPÓLNE DZIAŁANIE – LOKALNE ZAANGAŻOWANIE  to działania pracowników Grupy GPEC skierowane do otoczenia firmy i mające na celu wzmocnienie pracy zespołowej. To szansa na realizację pożytecznych i wartościowych działań na rzecz innych. Program daje inspirację do pomagania, rozwija kreatywność oraz jest niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych kontaktów, relacji, a także do integracji ze współpracownikami.

Dlaczego chciała Pani zostać liderem zespołu?

Udział w Akcji WDLZ jako lider jest dla mnie nowym doświadczeniem. Stwarza możliwość poznania w praktyce zasad zarządzania projektami oraz rozwoju kompetencji zarządzania zespołem.  1. Dodaj swój komentarz.