W związku z projektem zrealizowanym w Dziennym Domu Pomocy w Gdańsku -Wrzeszczu na ul. Wajdeloty 28A, placówki prowadzonej przez Gdańską Fundację „I Ty Możesz Wszystko”, zadaliśmy kilka pytań pani Jolancie Lipińskiej – kierownikowi Domu.

Jak się Państwo poczuli, gdy okazało się, że Państwa placówka zostanie uwzględniona w tegorocznej edycji programu Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie?

Poczuliśmy się bardzo wyróżnieni, ponieważ nieczęsto zdarza się tak rozwinięta akcja szeroko pojętego wolontariatu pracowniczego na rzecz społeczności lokalnej i osób potrzebujących. W naszej placówce mamy 87 uczestników: osób starszych i niepełnosprawnych, w tym intelektualnie. Na co dzień realizujemy szeroką ofertę merytoryczną, na którą składają się zajęcia kulinarne, plastyczno-artystyczne, muzyczne, profilaktyki zdrowotnej, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, edukacyjno-poznawcze, kulturalno-oświatowe. Działania, jakie zaproponowała Grupa GPEC wpłyną znacząco na podniesienie standardu i jakości świadczonych przez nas usług. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w dużych przedsiębiorstwach istnieją takie inicjatywy i że pracownicy z takim zaangażowaniem i impetem działają na rzecz potrzebujących.

Jak podopieczni reagują na zmiany?

Podopieczni byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że potrzeby Dziennego Domu Pomocy, zgłoszone do akcji prowadzonej przez GPEC, przeszły pozytywną weryfikację. Przekazaliśmy uczestnikom, że Grupa GPEC prowadzi tego typu inicjatywy od 2011 roku. Seniorzy i osoby niepełnosprawne intelektualnie podpytywały o poprzednie edycje, gdzie i jakie inicjatywy i pomysły były realizowane.

Pytali również o to, które grupy społeczne korzystały z udziału w tych projektach. Tym bardziej miłe było to, że zazwyczaj inicjatywy kierowane były głównie do dzieci i młodzieży. W tym roku wybór padł na seniorów, na osoby starsze i niepełnosprawne. Seniorzy uważają, że stanowią grupę społeczną, której niechętnie się pomaga, przez co czują się społecznie wykluczeni. W ich codziennym odczuciu mało się dzieje na rzecz osób starszych, więc wszelkie inicjatywy, kierowane do nich, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ten fakt cieszy, a także powoduje, że starsi wiekiem ludzie stają się zadowoleni ze swoje sytuacji, poprawia się jakość ich życia.

Słyszeliśmy, że prowadzą Państwo już jakieś formy aktywności dla podopiecznych placówki?

Dzienny Dom Pomocy jest placówką istniejącą od 1990 roku. Od lat realizowane są tu programy na rzecz osób starszych oraz prowadzone są działania wpływające na podtrzymanie aktywności u osób starszych. Dbamy o utrzymanie dobrostanu psychofizycznego tej grupy. Aktywność fizyczna u osób w wieku podeszłym ma ogromne znacznie terapeutyczne i profilaktycznie. Osoby te, poprzez lepsze samopoczucie psychiczne, ruch fizyczny, osiągają lepszy stan psychiczny, w mniejszym stopniu koncentrują uwagę na swoich słabościach czy chorobach. W związku z tym wszelkie działania, oparte na sporcie i rekreacji, zdrowym stylu życia, aktywności, są bardzo wskazane w programach pracy z osobami starszymi. Placówka posiada w swojej ofercie zajęcia z gimnastyki kinezygerontoprofilaktycznej, z gimnastyki ogólnoustrojowej, organizowane są wyjścia, spacery z kijkami nordic walking, zajęcia ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, wyjścia nad morze, do parku, lasu czy zoo. Szerszy zakres tej współpracy polega na pracy wolontariuszy. Młodzi ludzie, gimnazjaliści i licealiści z Gdańskich Szkół Autonomicznych, prowadzą u nas zajęcia taneczne z zumby lub realizują inne formy aktywności fizycznej i psychicznej.

Czy seniorzy są pozytywnie nastawieni na tego rodzaju aktywności?

Seniorzy uczęszczający do placówki stanowią grupę bardzo pozytywnie nastawioną na wszelkie działania aktywizujące, co wyraża się w wysokiej frekwencji na zajęciach. Wynika to z faktu, że oferta Domu nie zawęża się tylko do ruchu fizycznego, ale zachęca również do aktywności umysłowej i psychicznej, zachowania sprawnego poziomu intelektualnego. Prowadzone są różnego rodzaju gry edukacyjne i logicznego myślenia.

Jak Państwo odnoszą się do działalności na rzecz społeczności lokalnej?

Z uwagi na fakt, że na co dzień działamy w dzielnicy Wrzeszcz, „ wtapiamy” się w codzienne życie miejscowej społeczności i jej mieszkańców. W związku z tym podejmujemy szereg działań na rzecz środowiska lokalnego. Złożyliśmy dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego 2014. Jeden z nich dotyczył stworzenia infrastruktury do zajęć fizycznych na świeżym powietrzu tzw. fitness pod chmurką, skierowane do osób starszych. Pomimo, że nie udało się zdobyć funduszy w ramach Budżetu Obywatelskiego, lukę tę wypełniła obecna inicjatywa Grupy GPEC. Pracownicy, wkraczając do placówki ze swoim pomysłem, przejęli część realizacji planowanego przez nas projektu.

Ponadto inicjujemy różne formy współpracy międzypokoleniowej np. z Akademią Muzyczną w Gdańsku, gdzie studenci i profesorowie uczelni organizują nieodpłatne koncerty na rzecz naszej społeczności. Tworzymy namiastkę opery w naszym Dziennym Domu Pomocy. Współpracujemy również z Filharmonią Bałtycką, gdzie regularnie uczestniczymy w koncertach edukacyjnych. Świadczymy wsparcie dla osób z sąsiedztwa. Wiele osób przychodzi do nas, pyta o radę, o to jak sobie radzić w starszym wieku, z codziennymi bolączkami.

To, jak ważna jest wsparcie osób w „ jesieni ich życia” można podsumować wypowiedzią pani Jolanty: „Wizerunku osoby starszej w obecnych czasach się nie promuje, ‚starość i niepełnosprawność’ jest niepopularna…. A szkoda, gdyż jest to ostatni etap życia człowieka. Każdy z nas był dzieckiem, jest osobą dorosłą i będzie osobą starszą.”  1. Dodaj swój komentarz.