W związku z projektem, który odbył się w Parku im. Ronalda Reagana, przeprowadziliśmy rozmowę z panią Ewą Woźniak z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

W jakim zakresie park im. Ronalda Reagana Państwu podlega?

ZDiZ w Gdańsku pełni  funkcję administratora  Parku  im. Ronalda Reagana, którego właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska. W  ramach obowiązków wynikających z tej funkcji tutejszy Zarząd zajmuje się utrzymaniem parku w zakresie czystości terenu, stanu zachowania wszystkich elementów jego zagospodarowania (drogi, place zabaw, siłownie, wybiegi dla psów, ścieżki rowerowe itp.) oraz zieleni, z  wyłączeniem stawów, cieków wodnych i rowów melioracyjnych,  za których utrzymanie  jest odpowiedzialna Spółka Gdańskie Melioracje.

ZDiZ uzgadnia również zajęcia terenu parku na imprezy oraz ogniska i wszelkie działania publiczne, a także na działalność gospodarczą, bądź artystyczną, np. współpracujemy z Fundacją Wspólnota Gdańska w zakresie galerii plenerowej form rzeźbiarskich i instalacji przestrzennych.

Czy mieszkańcy Gdańska często korzystają z parku w celu aktywnego wypoczynku?

Park Reagana jest chyba najpopularniejszym obiektem parkowym w Trójmieście. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy bliżej położonych osiedli – do wypoczynku codziennego, jak również mieszkańcy dalszych rejonów miasta, którzy przyjeżdżają do parku głównie w dniach wolnych od pracy. O wielkości frekwencji weekendowej świadczy np. całkiem zapełniony w tych dniach  parking przy ul. Czarny Dwór. Codziennie od samego rana można spotkać w parku osoby w różnym wieku, ćwiczące na przyrządach treningowych, zamontowanych w parku, biegające, uprawiające nordic walking,  a zimą narciarstwo biegowe. Wiele jest opiekunów z dziećmi na placach zabaw i  osób spacerujących z psami, odwiedzających 3 wybiegi dla psów, znajdujących się na terenie parku. Oferta rekreacyjna parku  spełnia oczekiwania  osób w każdym wieku  w zasadzie przez cały rok.

Jakie znaczenie dla Państwa ma fakt przyłączenia parku do programu Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie?

Fakt, że Park Reagana został włączony do programu WDLZ oceniamy bardzo pozytywnie, ponieważ naszym zdaniem   tylko  aktywne zaangażowanie  społeczności  lokalnej  daje nadzieję, że przestrzeń publiczna, a głównie  tereny zieleni  będą traktowane z  większym szacunkiem, a nie jako przestrzeń niczyja,  którą  można   eksploatować, a przy tym  zaśmiecać i dewastować, co niestety jest wciąż zjawiskiem bardzo częstym.

Jak oceniają Państwo efekty pracy?

Aktualne działania realizowane przez GPEC w ramach ww. programu, jak również wcześniejsze inicjatywy i udział  tej firmy  w zagospodarowanie Parku Reagana są  wyjątkowym i bardzo pozytywnym przykładem zaangażowania biznesu na rzecz lokalnej społeczności.

Plac zabaw, który ta firma przed laty wybudowała w Parku Reagana, wciąż jest najbardziej  atrakcyjnym tego typu obiektem  w parku, a siłownia, którą od dwóch lat wyposaża GPEC, znacząco wzbogaca ofertę aktywnego wypoczynku w parku. Bardzo cenny jest bezpośredni,  aktywny  udział  pracowników  GPEC  w  konkretnych pracach  na rzecz parku. Odchwaszczenie placu rekreacyjnego, oczyszczenie i pomalowanie kilku ławek parkowych, a także posadzenie krzewów ozdobnych, poza konkretną wartością materialną, ma również  pozytywną  wartość  emocjonalną.

Czy mieszkańców Gdańska można określić jako aktywnych? 

Obserwując ilość osób uprawiających przez cały rok na terenie Parku Reagana różnorodne formy czynnej rekreacji, uważamy, że mieszkańcy Gdańska są  aktywni.  W innych rejonach miasta też coraz częściej można spotkać osoby biegające, chodzące z kijkami, jeżdżące na rowerach, korzystające z boisk przy szkołach. O zainteresowaniu czynnymi formami wypoczynku, świadczy też liczny udział mieszkańców w wielu imprezach  sportowo-rekreacyjnych  organizowanych  na terenie Parku Reagana od wiosny do jesieni.  1. Dodaj swój komentarz.