Rewolucja w CSR

Pozostając wciąż w tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, polecamy lekturę tekstu wyróżnionego w 2012 roku w konkursie dla dziennikarzy ” Pióro odpowiedzialności”, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tekst zatytułowany „Rewolucja w CSR”  przedstawia swoistą perspektywę dla dalszego rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wayn Visser ekspert w dziedzinie CSR przedstawia w artykule swój pogląd na obecny stan rzeczy oraz radzi, w którym kierunku firmy powinny zacząć podążać. Visser namawia do stworzenia i wypracowania nowej koncepcji CSR, opartej na zupełnie innych zasadach. W swojej koncepcji wykracza poza typowe działania PR oraz klasyczną filantropię, natomiast skłania się ku interaktywnym modelom uwzględniającym szeroko grono interesariuszy. Czym jest CSR 2.0.?

„Powiedzmy to jasno: tak jak lekarz powinien oceniać swój sukces na podstawie tego, czy jego pacjent zdrowieje, czy też stan chorego się pogarsza, tak i my powinniśmy oceniać przedsięwzięcia z zakresu CSR na podstawie tego, czy kondycja planety i jakość życia ludzi poprawiają się, czy wręcz przeciwnie. Nie twierdzę, że CSR powinno się zastąpić czymś innym, tylko że należy niezwłocznie zadbać o to, by praktyki te stały się skuteczniejsze pod względem realizacji niekwestionowanego celu, jakim jest tworzenie lepszego świata.”

Pełna wersja artukułu dostępna jest: tutaj  1. Dodaj swój komentarz.