Radość domowego ogniska GPECowym sercom bliska

„Radość domowego ogniska GPECowym sercom bliska”, o czym opowiada liderka projektu – Anna Okonowicz

Jak czuje się Pani w roli lidera zespołu biorącego udział w programie WDLZ 2013?

W roli lidera zespołu biorącego udział w programie WDLZ 2013 mimo, iż mam świadomość, że spoczywa na mnie duża odpowiedzialność, czuję się świetnie. Powodów jest kilka. Program WDLZ to bezinteresowne działanie na rzecz lokalnej społeczności, okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz pracy często zupełnie niezwiązanej z obowiązkami wykonywanymi na co dzień. I jeszcze jeden powód – mój zespół, którego pozytywne nastawienie i zaangażowanie napawa mnie optymizmem. Wsparcie ze strony zespołu jest dla mnie tym bardziej ważne, że biorę udział w programie po raz pierwszy.

Jaki będzie wkład Pani zespołu w tegoroczną edycję programu?

W tegorocznej edycji programu zamierzamy nieść radość wychowankom Domu Integracyjno-Rodzinnego w Gdańsku. Nasz plan jest następujący – wyposażyć Dom Integracyjno-Rodzinny w niezbędne elementy wyposażenia, dokonać samodzielnego montażu zakupionych mebli oraz zorganizować zajęcia edukacyjne i sportowe dla wychowanków ośrodka na terenie obiektu Ergo Arena.

Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu właśnie takiego projektu? Czy była to decyzja jednomyślna?

Na spotkaniu zespołu Obszaru Personalnego i Strategii, poświęconemu tegorocznej edycji WDLZ, pojawiło się wiele interesujących pomysłów. Po analizie za i przeciw każdego z nich, w drodze głosowania, dokonaliśmy wyboru. W naszej ocenie niesienie pomocy dzieciom i młodzieży jest przedsięwzięciem wartym zaangażowania.

Jakie korzyści daje Pani/Panu i zespołowi udział w programie WDLZ?

Korzyści z udziału w programie WDLZ są nieocenione. Należą do nich: możliwość niesienia bezinteresownej pomocy, wykorzystania talentów i umiejętności nieujawnianych przy codziennym wykonywaniu obowiązków, okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz rozwoju umiejętności pracy zespołowej.

Rzeczą, której najbardziej się obawiam jest…

Nie mam obaw. Wierzę w zaangażowanie i umiejętności mojego zespołu. Wróżę nam sukces!

Czego życzyć Państwa zespołowi? Proszę o wskazanie jednej rzeczy.

Wskażę dwie rzeczy – proszę nam życzyć zapału do pracy i uśmiechuJ

   1. Dodaj swój komentarz.