Norma PN-ISO 26000 – co zmienia?

Pod koniec tego roku odbyła się konferencja inaugurująca polską wersję normy ISO 26000. Norma PN-ISO 26000 to istotny krok do uświadomienia wyzwań i potrzeb w procesie zrównoważonego rozwoju. Opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną stanowi swoisty rodzaj przewodnika po społecznej odpowiedzialności biznesu.

Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary:
– ład organizacyjny
– prawa człowieka
– praktyki z zakresu pracy
– środowisko
– uczciwe praktyki operacyjne
– zagadnienia konsumenckie
– zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Więcej na ten temat znajdziecie: tutaj

   1. Nice! How can I sign up for RSS to your blog? Thanks!

    • admin (odpowiedz)

      We have improved it and now you can sign up for RSS 🙂