WDLZ 2013 Viva Las GPEC – rozmowa z liderem projektu Tomaszem Zielińskim

WDLZ 2013 Radość domowego ogniska – rozmowa z lider projektu Anną Okonowicz

WDLZ 2013 Rekonstrukcja architektury placu zabaw – rozmowa z liderem projektu Zdzisławem Brzoskowskim

WDLZ 2013 Kuchenna metamorfoza – rozmowa z liderem projektu Edmundem Kinowskim

WDLZ 2013 W zdrowym ciele zdrowy duch – rozmowa z lider komunikacji Urszulą Krojec

WDLZ 2013 Renowacja boiska SP nr 38 – rozmowa z lider projektu Beatą Śliwińską

WDLZ 2013 Zamkowy Ogródek – rozmowa z liderem projektu Mariuszem Konopko

WDLZ 2013 Odnowienie sal rehabilitacyjnych – rozmowa z liderem projektu Krzysztofem Suchomskim

WDLZ 2013 Serwis Parku – rozmowa z liderem projektu Włodzimierzem Szmytem

WDLZ 2013 Skwer Oruński na zielono – rozmowa z lider projektu Jolantą Cielecką

WDLZ 2013 Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – rozmowa z lider projektu Mirosławą Tomkalską

WDLZ 2013 GPEC koloruje świat dzieciom – rozmowa z liderem projektu Łukaszem Weilandtem

WDLZ 2013 GPEC Maluchom – rozmowa z liderem projektu Michałem Rynkowskim