Każdy musi być najedzony

ORCHIS Energia Sopot
Lider projektu: Krzysztof Zglinicki

Cel: Zaopatrzenie kuchni, przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób bezdomnych w jadłodajni Caritas przy Al. Niepodległości w Sopocie.

Pracownicy Orchis Energia Sopot pracowali na rzecz bezdomnych i jadłodajni w Sopocie. 6 września 2011 r. wszyscy pracownicy spółki oderwali się od swoich codziennych zajęć i postanowili zrobić coś wspólnie na rzecz lokalnej społeczności. W każdej z firm pracownicy zostali podzieleni na kilku lub kilkunastu osobowe zespoły, którym postawiono kilka zadań:
1. Stworzenie i wybranie pomysłu, który wpisywałby się w założenia programu mówiące o niesieniu pomocy i wsparciu dla bezpośredniego otoczenia spółki.
2. Wybranie kierowników projektów i liderów podprojektów.
3. Opracowanie harmonogramu, budżetu i zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
4. Realizacja projektu.
5. Podsumowanie i ocena zrealizowanego projektu.

Kierownik Projektu Krzysztof Zglinicki (na co dzień pracujący na stanowisku Doradca Klienta) podzieli zadania między resztę pracowników, tak aby w całej jadłodajni, w trakcie dnia pracy, pracowała chociaż jedna osoba z załogi Orchis Energia Sopot.  Głównym celem członków zespołu było przygotowanie, rozwiezienie i wydanie ok. 150 posiłków oraz pomoc w łaźni dla bezdomnych.  Dzięki takiej organizacji wszystkie codzienne zadania pracowników jadłodajni takie jak gotowanie, wydawanie posiłków, obieranie warzyw, zmywanie, rozwożenie obiadów, sprzątanie zostały przydzielone osobom na co dzień pracującym w Orchis Energia Sopot i zajmującym się zupełnie innymi zadaniami.

Dodatkowym wsparciem dla jadłodajni i bezdomnych były wydawane również przez pracowników Orchis Energia Sopot paczki z suchym prowiantem. Akcja zakończyła się prawdziwym sukcesem. Wszystkie posiłki zostały wydane, wszystkie paczki rozdane, a bywalcy jadłodajni nie kryli swojego zadowolenia i głośno chwalili obiad, który został dla nich tego dnia przygotowany.

Ta jednodniowa akcja oprócz tego, że była wymierną pomocą dla jadłodajni w Sopocie, pokazała, że praca zespołowa i skuteczne planowanie są drogą do sukcesu w każdej pracy. Organizacja i udział w takim dniu dała ogromną satysfakcję pracownikom, którzy własnymi rękami pomogli tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim pracownikom jadłodajni za otwartość na nasz pomysł i owocną współpracę.

GALERIA ZDJĘĆ  1. Dodaj swój komentarz.