GPEC dla Młodych

GPEC Obszar Eksploatacji
Lider projektu: Julian Głyżewski

Cel: Realizacja prac związanych z odnową ogrodu i odnowieniem urządzeń placu zabaw dla dzieci w Domu im. Janusza Korczaka ul. Abrahama 56 w Gdańsku.

W dniu 25.08.2011r. zespół punktualnie o godzinie 8:00 w komplecie stawił się na miejscu realizacji projektu w Domu im. Janusza Korczaka przy ul. Abrahama 56 w Gdańsku. Naszym zadaniem było odnowienie ogrodu i urządzeń placu zabaw. Nasz optymizm wzrósł, gdy okazało się rano, że opady z poprzedniego dnia ustały w nocy. Byliśmy jednak przygotowani również na wykonanie zadania przy opadach deszczu, zaopatrując się w namioty i folie malarskie. Projekt zrealizował 19 – osobowy zespół pracowników Regionów Eksploatacji A i B oraz Działu Wsparcia i Sieci. Od początku do końca czynny udział w realizacji projektu brał Dyrektor Eksploatacji wspierając zespół w realizacji zadania. Projekt dzielił się na dwie części. Pierwsza część projektu dotyczyła odnowy ogrodu i polegała na wyrównaniu terenu, rozplantowaniu nawiezionej ziemi, położeniu i posianiu trawy, posadzeniu roślin skalnych i drzewek, oraz okopaniu i okorowaniu już istniejących drzewek. Druga część projektu obejmowała odnowę urządzeń placu zabaw i polegała na wymianie uszkodzonych elementów, następnie przygotowaniu powierzchni do konserwacji i malowania. Na końcu dokonano konserwacji oraz odmalowania urządzeń. Zespół pracował w czterech grupach roboczych. Dwie grupy wykonywały prace związane z odnowieniem ogrodu, a dwie następne zajęły się odnową urządzeń na placu zabaw.

Po przedstawieniu przez Lidera Projektu celu, harmonogramu, oraz krótkiego instruktażu BHP wybrano Liderów Zespołów Roboczych oraz ich składy. Następnie wybrani Liderzy Grup Roboczych przedstawili szczegółowe harmonogramy wykonania zadania przez swoje grupy i przystąpiliśmy z zapałem do realizacji zadania. Nasz cel był ambitny i wymagał dobrej organizacji oraz odpowiedniego tempa realizacji poszczególnych prac. Zaangażowanie rosło wraz z postępem i coraz bardziej widocznym efektem naszej pracy. Dopisywały też pogoda i humory w zespole. Z satysfakcją obserwowałem wzajemną pomoc i współpracę między poszczególnymi członkami zespołu. Nasze zadowolenie wzrosło dodatkowo po spożyciu posiłku i pysznego ciasta upieczonego przez panie z Domu im. Janusza Korczaka.

Zadanie zakończyliśmy planowo odbiorem robót i przecięciem symbolicznej wstęgi przez Beneficjenta. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i serdeczne podziękowanie przedstawicieli Domu im. J. Korczaka. Następnie rozpoczęliśmy Lessons Learned. Cel został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i zmieściliśmy się w zaplanowanym budżecie. Osiągnęliśmy sukces dzięki dobremu przygotowaniu projektu, dobrej organizacji, dużym zaangażowaniu całego zespołu i wzajemnej współpracy między członkami zespołu.
Motywował nas wszystkich fakt, że wykonywaliśmy pracę dla dzieci niepełnosprawnych poprawiając ich warunki pobytu w placówce. Zmęczeni, ale usatysfakcjonowani świętowaliśmy swój sukces w pobliskiej pizzerii na zasłużonym obiedzie.

GALERIA ZDJĘĆ

Pozostałe projekty spółki w 2011 roku:  1. Dodaj swój komentarz.