FAQ o CSR

Dziś kilka pytań i odpowiedzi – czyli krótko i na temat o zrównoważonym rozwoju, raporcie społecznym czy narzędziach realizacji odpowiedzialnego biznesu.

 1. Czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój?

To termin określający pewien proces obejmujący przemiany zarówno społeczne jak i gospodarze, w celu którego zawiera się zrównoważenie szans w dostępie do środowiska poszczególnych społeczeństw i ich obywateli. Polega przede wszystkim na zintegrowaniu prowadzonych działań gospodarczych i politycznych przy zachowaniu równowagi przyrodniczej.

2. Co to jest raport społeczny?

Raport społeczny, wydawany przez firmę w formie publikacji lub umieszczany w witrynie internetowej, przedstawia w sposób całościowy strategię firmy, jej politykę społeczną i wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej wobec kluczowych grup interesariuszy. Uwzględnia aspekt ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny działań firmy. (odpowiedzialnybiznes.pl)

3. Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?

Możliwości i narzędzi wykorzystywanych do realizacji odpowiedzialnego biznesu jest wiele. Wszystko tak naprawdę zależy od profilu działalności danej firmy, jej kultury organizacyjnej i celów jakie zostaną założone przy realizacji danego projektu. Do tych najczęściej i najszerzej stosowanych należą przede wszystkim:

•Kampanie społeczne czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu

•Marketing zaangażowany społecznie jest uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i potrzeb społecznych;

•Programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;

•Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania zachowań różnych, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań;

•Eko-znakowanie i znakowanie społeczne polega na umieszczaniu na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności;

•Inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniane przez analityków giełdowych w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości spółek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych. (odpowiedzialnybiznes.pl)

4. Czy odpowiedzialny biznes dotyczy praw człowieka?

Tak, ponieważ przestrzeganie owych praw, jak również praw pracowniczych stanowi fundamentalną kwestię związaną z odpowiedzialnym biznesem.  1. Dodaj swój komentarz.