Domem Pomocy Społecznej to instytucja dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych. Z usług ośrodka korzysta w tym momencie 104 mieszkańców. Są to głównie osoby przewlekle somatycznie chore. DPS to samodzielna jednostka budżetowa miasta.

Na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oczekuje około 40 osób. Według Ustawy o Pomocy Społecznej decyduje o tym wiek, niepełnosprawność i potrzeby danego mieszkańca. Osoba jest kierowana poprzez MOPS. Jest tam wydawana decyzja administracyjna kierująca tę osobę do Domu Pomocy Społecznej – po sprawdzeniu sytuacji bytowej i materialnej tej osoby. Z reguły wygląda to tak, że pracownik socjalny, w środowisku zamieszkania, przygotowuje wywiad środowiskowy. Sprawdza potrzeby tego potencjalnego mieszkańca DPS. Jeżeli usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tej osoby są niewystarczające – a takie usługi są świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – i jeżeli osoba wyraża na to zgodę, to na wniosek tej osoby, osoba taka jest kierowana do Domu Pomocy Społecznej.

Czas oczekiwania na przyjęcie do placówki może ulec zmianie. W tym momencie ten czas wynosi około 2 lata. Te 2 lata to czas potrzebny na uregulowanie swojej sytuacji życiowej w miejscu zamieszkania. Wiąże się to z mieszkaniem, meblami, rzeczami osobistymi. Władze Domu Opieki Społecznej są zwolennikiem tego, aby mieszkańcy przynosili swoje obrazy, mebelki, dywaniki – wszystko to, co przypomina im i tworzy atmosferę domu. Oczywiście nie można przenieść wszystkiego.

SPS przy ul. Polanki Współpracujem ze środowiskiem lokalnym. Działa Klub Seniora, niezależny od placówki. Klub, który prowadzi swoje spotkania. Są to ludzie, którzy chcą coś dla siebie nawzajem zrobić. Udostępniane są im pomieszczenia, włodarze pomagają w organizacji wolnego czasu. Niedawno otworzono pilotażowy projekt, w ramach którego zapraszane są do DPS samotne osoby z Oliwy, Przymorza i okolic, dwa razy w tygodniu, po to, aby zagospodarować im czas wolny. Są to darmowe zajęcia, w których mogą te osoby uczestniczyć. Ośrodek wspołpracuje z różnymi instytucjami. Od apteki, księdza proboszcza, po zakład poprawczy czy sklepy. Współpracują także z Przedszkolem numer 62, bardzo intensywnie. Dzieci przychodzą do Domu Opieki Społecznej, pensjonariusze chodzą do przedszkola. W ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, seniorzy czytają dzieciom bajki. Dzieci w zamian przychodzą do seniorów, często do osób, które leżą i nie mogą pójść do przedszkola. I czytają wspólnie bajki.

Chłopaki z zakładu poprawczego, w ramach resocjalizacji przychodzą do DPS na prace społeczne. Wspólne zajęcia na wyższym etapie resocjalizacji to zajęcia terapeutyczne. Albo w placówce przy ul. Polanki, albo w zakładzie poprawczym. Tam wtedy prowadzone są zajęcia, głównie praca z gliną, wypalanie z gliny, bo glina to terapia dla seniorów. Dla osób z zakładu poprawczego jest to inne spojrzenie na człowieka. Będę starszy, mogę być chory, dzisiaj jestem młody, powinienem coś ze swoim życiem zrobić.

Seniorzy sami prowadzą terapię z tymi chłopakami. Pensjonariusze mówią im o swoim życiu, o swoich przeżyciach, co zrobili źle, jak alkohol zniszczył im życie. Albo mówią: „Byłem bogaty, miałem dużo pieniędzy, dzięki temu teraz jest mi wygodnie„. To jest pokazywanie obrazu różnych ludzi. Chłopaki widzą, że tego człowieka, seniora, właśnie to spotkało. Tak wygląda ta resocjalizacja, wszystko zamyka się w kółku procesu resocjalizacyjnego.

DPS współpracuje też z wszystkimi okolicznymi, dziennymi domami [społecznymi]. Te placówki zapraszane są do nich na zabawy taneczne, pensjonariusze bywają u nich. Po to, aby zachodziła wymiana w środowisku. Jeżdżą wszędzie, gdzie ich zapraszają. To zachęca do pracy, działania.

Tak się złożyło, że na początku tego roku obiecano pensjonariuszom grilla. Nie bardzo było z czego tego grilla wygospodarować. Ważne jest dla Pani Dyrektor to, aby seniorzy żyli w komfortowych warunkach. Skupiono się więc na malowaniu pokojów, przygotowaniu ich do zimy, aby mieszkańcy żyli w godnych warunkach. Zastanawiano się, z jakich środków tego grilla zakupić.

Tydzień później pojawia się WDLZ, z propozycją zrobienia czegoś dla mieszkańców, którzy bardzo cieszą! DPS posiada Samorząd Mieszkańców. Oni tutaj rządzą. Mówią, jakie są ich potrzeby. Wiedzą doskonale, co jest potrzebne, zbierają informacje. Przyszedł dzisiaj do mnie przewodniczący i powiedział, że się bardzo cieszy z tego, że ten grill tutaj będzie postawiony.

Cieszymy się i jesteśmy przekonani, że grill będzie wykorzystywany! 🙂  1. Dodaj swój komentarz.