A-BB-A, czyli A-bezpieczni, B-aktywni

Projekt „A-BB-A, czyli A – bezpieczni, B – aktywni” to zapowiedź sportowych emocji i ciężkiej pracy, która przynosi oczekiwane efekty. Dzisiaj gdańska grupa projektowa numer 6 udała się na ulicę Burzyńskiego 10 do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, aby przeprowadzić międzyklasowy turniej sportowy i zrewitalizować boiska i tereny zielone przy placówce.

W ciągu dnia zostaną wymienione obręcze i siatki na sprzęcie do grania w koszykówkę, zostaną zamontowane nowe siatki do bramek do grania w piłkę nożną, powstanie bieżnia, plac sportowy oraz, w samej placówce, zostaną wymienione świetlówki. Prace postępują sprawnie, zespół bardzo dobrze się komunikuje. „W 99% są to pracownicy, którzy dobrze się znają, pracują ze sobą na co dzień. Na pewno ułatwia nam to pracę” – mówi lider projektu, Dariusz Harasymiuk.

Realizacja projektu w tym miejscu była kwestią wyboru. We wstępnym planowaniu znalazło się 6 różnych pomysłów, jednak dobra komunikacja z beneficjentem, sprawne ustalenia konkretnego zapotrzebowania i możliwości oraz realność projektów sprawiły, że uczestnicy programu Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie skierowali swoje kroki w kierunku tej placówki.

Mocne zaangażowanie i optymistyczne podejście do tematu WDLZ – aktywnie uczestnicy projektu wyrazili nie tylko poprzez sprawną i ochoczą organizację turnieju sportowego piłki nożnej, ale także sami wzięli w nim udział, walcząc przeciw szkolnym drużynom.

Dla Dariusza Harasymiuka bycie liderem jest nowym doświadczeniem. Jednak „po początkowej burzy działań i wielu spraw organizacyjnych, z każdą chwilą czuję się coraz lepiej” – powiedział, po czym z zaangażowaniem powrócił do prac koordynacyjnych.  1. Dodaj swój komentarz.