Gdańsk przez wieki budował swoją potęgę. Stał się jednym z najważniejszych bałtyckich portów i najbogatszym miastem Rzeczypospolitej, chociaż nie zawsze leżał w jej granicach. Ośrodek handlu, bogaty w towary sprowadzane z całego obszaru współcześnie znanego świata. Miejsce rozkwitu kultury i niezwykłej architektury. Gród, którego symbolem stał się bursztyn. Poznaj historię jednego z najwspanialszych europejskich miast. 

Początki.

     Pierwsze wzmianki o Gdańsku pojawiają się w X wieku. Miejsce to odwiedził czeski misjonarz Wojciech. Rozpoczął misję ewangelizacyjną pogańskich Prus w efekcie, której poniósł śmierć, a później został świętym patronem Polski. Benedyktyński mnich Jan Kanapariusz zanotował wzmiankę „urbs Gydannyzc” odnoszącą się do Gdańska. Przyszły święty dokonał tu chrztu wielu nawróconych pogan. Miasto prężnie rozwijać zaczyna się w drugiej połowie X wieku. Piecze nad grodem sprawuje dynastia Książąt Pomorskich. To również czas zwiększonej migracji kupców i rzemieślników przebywających w te strony z zachodniej części Europy. W 1263 roku miasto otrzymuje prawa miejskie. Akt ten wzorowany był na prawie lubeckim.

Krzyżacka niewola.

   Po śmierci Wacława Czeskiego na obszarze rozbicia dzielnicowego oraz Gdańska zapanował chaos. Kasztelanem miasta był Bogusza, który dla zaprowadzenia porządku wezwał na pomoc Krzyżaków. Rycerze zakonu zajęli zamek, a w 1308 roku dokonali pogromu ludności gdańskiej. Wydarzenie to przeszło do historii jako „rzeź Gdańska” jego społeczeństwo wielokrotnie podnosiło bunty przeciw dominacji zakonu nad miastem. Warto zaznaczyć również, że czas ten przyniósł pozytywne zmiany dla grodu, wybudowano kanał Raduni oraz górujący nad nim Wielki Młyn. Przynależność miasta do związku Miast Hanzeatyckich przyniosła mu wielkie bogactwa. Po wygranej bitwie pod Grunwaldem Gdańsk opowiedział się po stronie Władysława Jagiełły. Na ostateczny koniec panowania zakonu nad miastem trzeba było jednak poczekać, aż do roku 1454, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk dokonał inkorporacji Gdańska do korony oraz obdarzył go licznymi przywilejami. 

Miasto tolerancji.

     W początkach XVI wieku do Gdańska dociera reformacja, która znajduje wśród jego mieszkańców w wielu wyznawców. Wydarzenie to odmienia oblicze bursztynowego grodu. Miasto walczy odtąd o swobody wyznaniową, którą otrzymuję. Staje się rajem dla heretyków, miejscem tolerancyjnym dla innowierców. Wielu z nich znajduje w nim schronienie. Gród nad Motławą łączył w sobie mnogość kultur, wyznań i narodowości. Jego sprawne funkcjonowanie stanowiło przykład tego, iż najlepszą drogą rozwoju do jest zachowywanie pokoju oraz akceptowanie odmienności drugiego człowieka. 

Trudne czasy. 

     Rozbiory na bardzo długi czas oderwały Gdańsk od Rzeczypospolitej. Wiek XIX to dla miasta lata ekonomicznego, społecznego i gospodarczego kryzysu, który zaprowadził go na skraj załamania. W 1919 roku na mocy Traktatu Wersalskiego powstaje Wolne Miasto Gdańsk.  Nad miastem rządy sprawują wysocy komisarze  delegowani przez Ligę Narodów. Lata 30 ubiegłego wieku to dla bardzo niespokojny czas. W mieście narasta ideologia faszystowska, terror oraz prześladowania ludności polskiej. Na Westerplatte 1 września 1939 roku rozpoczyna się II wojna światowa, najbardziej krwawy konflikt zbrojny w dziejach. Rok 1945 przynosi koniec wojny. Rozpoczyna się czas odbudowy zniszczeń. Gdańsk znów staje się miastem polskim z przeważającą liczbą polskiej ludności. 

Nowa nadzieja. 

     Wydarzenia sierpnia 80 roku, jakie rozegrały się w Gdańsku, były jednym z czynników niszczących powojenny ład. Masowe strajki, które zaowocowały podpisaniem w Stoczni Gdańskiej Porozumień Sierpniowych. Uznać można za jedne z najważniejszych wydarzeń na świecie jakie miały miejsce w drugiej połowie XX wieku. Walnie przyczyniły się do upadku komunizmu w Polsce.

     Historia Gdańska to jedna z najbardziej pasjonujących opowieści. Przedstawione fakty obejmują wszystkie najważniejsze wydarzenia w mieście Gdańsk. Jakie miały miejsce na wielowiekowy kartach historii tego wspaniałego bursztynowego grodu. Miasto to zachwycało swym bogactwem, przepychem oraz wyjątkowymi stosunkami społecznymi przez całe wieki. Zachwyca i dziś. Warto więc poznawać historię Gdańska i odwiedzić żywy pomnik polskiego i europejskiego dziedzictwa.